Przedszkole przy Parafii NMP w Gdyni prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska powstało w 1991r. Jest to przedszkole katolickie, samodzielna placówka kościelna, instytucja opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w wieku od trzech lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Wspiera ona wychowanie rodzinne, której nadrzędnym celem jest harmonijny rozwój dziecka jako osoby - w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej. Istotę takiego wychowania niezwykle celnie oddaje myśl Jana Pawła II, iż wychowanie jest stawaniem się człowieka bardziej człowiekiem czyli troska o to, aby bardziej był, a nie  tylko więcej miał.


    Przedszkole jest dostępne dla wszystkich dzieci. Jest placówką pięciooddziałową, mieści następujące grupy: I grupa - Pszczółki (dzieci 2,5 i 3-letnie), II grupa - Motylki (dzieci 3 i 4-letnie), III grupa- Biedronki (dzieci 3 i 4-letnie), IV grupa- Stokrotki (dzieci 5- letnie), V grupa- Niezapominajki (dzieci 5 i 6-letnie).

    Miejsce lokalizacyjne jest bardzo korzystne, gdyż przedszkole znajduje się w centrum miasta. Uzupełnieniem bazy lokalowej jest plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem. Zajęcia odbywają się w sali i na placu zabaw. O wyborze miejsca decydują cele wychowawczo-dydaktyczne, treści oraz warunki atmosferyczne.

    Sala zabaw, w której dzieci spędzają większość czasu jest bogato wyposażona w kolorowe zabawki, w estetyczne i funkcjonalne kąciki zainteresowań, różnego rodzaju gry, loteryjki, układanki i klocki. W sali znajduje się również kącik regionalny, patriotyczny, plastyczny i kącik przyrody, mała galeria, która wraz z gazetkami tematycznymi i pracami dzieci w znacznym stopniu przyczyniają się do podnoszenia poziomu estetyki całego przedszkola. Centralne miejsce w sali zajmuje zawsze kącik religijny, gdzie nauczyciele z dziećmi gromadzą się, by złożyć Panu Bogu intencje, które niesie ze sobą kolejny dzień. Tak właściwie urządzone przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo oraz stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju, a nauczycielom ułatwia osiąganie zamierzonych celów wychowawczo-dydaktycznych.

         Prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny jest jednym z najważniejszych czynników umożliwiających przystosowanie się do społeczeństwa i pełny rozwój osobowości. Przedszkole wychodząc na przeciw tymże potrzebą umożliwia dzieciom rozbudzenie uczuć poznawczych, estetycznych i społeczno- moralnych wiedząc, iż sukcesy w nauce i pracy, wrażliwość na piękno, posiadanie oddanych przyjaciół mają ogromne znaczenie dla przeżywania przez człowieka swego stosunku do otaczającego go świata w kategoriach pozytywnych i czyni go bardziej odpornym na różne codzienne przykrości i niepowodzenia.

       Ważne miejsce w działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zajmuje rozwój umysłowy, którego celem jest rozwijanie aktywności i czynności umysłowych, budzenie ciekawości i potrzeby wiedzy o świecie oraz przyswajanie elementarnych wiadomości i praktycznych umiejętności przydatnych w codziennym życiu. Stanowią one podstawę przygotowania do nauki w szkole w zakresie , czytania pisania i liczenia. W naszym Przedszkolu istotną rolę pełni współpraca z rodzicami. Na tym etapie rozwoju dziecka współpraca z rodziną jest wyjątkowo ważna. Przedszkole, zatem wychowuje i wspiera wychowawczą rolę rodziny. Praca w katolickim przedszkolu, stanowi inspirację do pracy wychowawczej w budzeniu i rozwijaniu wiary w małym człowieku tak, aby stanowiła ona fundament jego życia i działania. Chodzi o to, aby absolwent przedszkola katolickiego, wsparty mądrą opieką swoich najbliższych, był przygotowany do życia, a własne powołanie realizował twórczo, czyniąc świat lepszym i piękniejszym w pełnej odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi.